Piše: jkasalo

Kategorija:

Datum: 29.09.2020.

NOVI PROJEKT „SFERA VISIA IDE DALJE“

„Sfera Visia ide dalje“ projekt koji provodi SFERA VISIA j.d.o.o. sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda natječajem „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika“

Provedbom ovog projekta omogućit će se nova zapošljavanja, prilagodba postojeće opreme za rad osoba oštećenog vida i uvesti nove proizvode na tržište. Cilj projekta je ojačati kapacitete društvenog poduzeća za konkurentnost na tržištu. Rezultati projekta: zapošljavanje tri nove djelatnice, automatizacija i prilagodba reaktora za proizvodnju tekućeg sapuna i stavljanje na tržište tri nove vrste tekućeg sapuna.

Projekt „Sfera Visia ide dalje“ (šifra projekta: UP.02.3.1.03.0052 je ukupne vrijednosti 1.016.275,00 HRK.

Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira iznos od 832 181,80 HRK bespovratnih sredstava.

Razdoblje provedbe projekta je od 29.09.2020. do 28.03.2023.

Za više informacija o projektu kontaktirajte nas putem info@sferavisia.hr ili +385 92 355 3950

Kontakt osobe:

Goran Denis Tomašković, voditelj projekta od 29.09.2020. do 30.09.2022.

Dolores Mušija, voditeljica projekta u razdoblju od 01.10.2022. do 29.03.2023.

Za više informacija o EU fondovima posjetiti: www.strukturnifondovi.hr  ili www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-ucinkoviti-ljudski-potencijali-2014-2020

Podijeli objavu:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Pogledajte i druge objave