Interni audit, savjetodavne usluge

Tvrtka DGV Consulting provela je 22.03.2022. drugi interni audit u proizvodnom prostoru
naše firme. Cilj audita bio je ocijeniti primjenu radnih uputa (zapisa) sa zahtjevima norme IS0
22716 kojom se uređuje postupanje po dobroj proizvodnoj praksi u proizvodnji kozmetičkih
proizvoda.

Izvješće audita potpuno je zadovoljavajuće a stiglo je uz usmenu pohvalu auditora da se
dobra praksa lijepo implementira u našoj proizvodnji.

Sada nam predstoji za sve opservacije napraviti akcijski plan s rokovima i odgovornim
osobama. Treba razmotriti sve prilike za poboljšanje i ako ih se prihvati trebaju se čim prije
početi primijeniti. Na taj način osiguravamo stalno poboljšanje provođenja sustava kvalitete.
2. interni audit financiran je u iznosu od 4.000,00 kuna u okviru projekta „Sfera Visia ide dalje“ (šifra
projekta: UP.02.3.1.03.0052) iz natječaja „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika“, financiranog
od strane Europskog socijalnog fonda.