NOVI PROJEKT „SFERA VISIA IDE DALJE“

„Sfera Visia ide dalje“ projekt koji provodi SFERA VISIA j.d.o.o. sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda natječajem „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika“. Provedbom ovog projekta omogućit će se nova zapošljavanja, prilagodba postojeće opreme za rad osoba oštećenog vida i uvesti nove proizvode na tržište. Cilj projekta je ojačati kapacitete društvenog poduzeća za konkurentnost na tržištu. Rezultati projekta biti će: zapošljavanje tri nova djelatnika, automatizacija i prilagodba reaktora za proizvodnju tekućeg sapuna i stavljanje na tržište tri nove vrste tekućeg sapuna.

Ukupnu vrijednost projekta iznosi 1016275,00 HRK od kojeg je sufinancirano 832 181,80 HRK.

Razdoblje provedbe projekta je od 29.092020. do 28.03.2023.

Za više informacija molimo kontaktirajte info@sferavisia.hr ili +385 92 355 3950

(Goran Denis Tomašković, direktor i voditelj projekta)