Završeni su radovi na prilagodbi reaktorskog sustava za proizvodnju tekućeg sapuna.

16.02.2022. završeni su radovi na prilagodbi reaktorskog sustava za proizvodnju tekućeg sapuna.

Radove je provela tvrtka Comprehensive Watter Tehnology d.o.o. Sukladno Ponudi 20210412-1,
Ugovoru o nabavi radova br. 1 i pripadajućem aneksu Ugovora, te Zapisniku o primopredaji radova
izvršene su sljedeće prilagodbe:

U postojeću reaktorsku posudu ugrađen je mješač kojem se može regulirati i upravljati brojem
okreta ja. Mješač je posebno izrađen kako bi bio prilagođen uvjetima u reaktoru, te kako bi mogao
ostvariti zadovoljavajuće miješanje smjese na visinama od 100, 200 i 300 mm od dna posude.
Ugrađena je pH elektroda s transmiterom za praćenje pH vrijednosti. pH elektroda je veće duzine,
tako da osigurava pouzdano mjerenje pH vrijednosti za razine smjese u reaktoru od100 do 400 mm.
Osim toga elektroda je prilagođena industrijskim uvjetima rada, odnosno otporna je na temperature
do 100°C i na manja mehanička naprezanja.

Ugrađeni su senzori za mjerenja temperature u samom reaktoru i u plastu reaktora, tj. ugrađene su
dvije temperaturne sonde rasponom mjerenih temperatura do 150°C.
Posebno su izrađene i ugrađene 3 podloge za reaktor s ugrađenim senzorima mase. Izvedene su
preinake na samom reaktoru da bi se senzori mase mogli ugraditi.

Učinjena je modifikacija prethodnog sustava kako bi se putem upravljačkog sustava mogla
automatski podesiti tražena usisna visina za crpku te je reaktor povezan s automatskim
omekšivačem vode.

Ugrađen je mjerač razine smjese u reaktoru.

Osigurana je automatska kontrola doziranja kemikalija i vode pomoću dozirnih crpki ili upravljivih
ventila s kontrolom protoka, odnosno kontrolom količine tvari.

Reaktorski ustava je prilagođen tako da operater koji njime upravlja može mijenjati parametre
proizvodnje pritiskom tipki koje su prilagođene za rad slijepim osobama.

Upravljački sustav predstavlja ključni element cjelokupnog procesa proizvodnje tekućih sapuna.
Nastojimo ga maksimalno prilagoditi za rad slijepim ili visokoslabovidnim operaterima. Iz tog razloga
mjereni rezultati , parametri procesa, alarmi i dr. osim što su vidljivi na zaslonu računala jasno su
predstavljani zvučnim signalima ili snimljenim audio-zapisima.

Cjelokupna vrijednost izvedenih radova iznosi 376.662,50 kuna i financira se u okviru projekta „Sfera
Visia ide dalje“ (šifra projekta: UP.02.3.1.03.0052) iz natječaja „Jačanje poslovanja društvenih
poduzetnika“, financiranog od strane Europskog socijalnog fonda.